Diesel och olja för privat- och företagskunder

Läs mer om våra tjänster

Våra tjänster

Newman Oil AB säljer diesel och eldningsolja till privatpersoner och företagare i Osby med omnejd. Produkterna vi säljer används för uppvärmning av fastigheter och som fordonsbränsle. Newman Oil AB har en renodlad mack för dieselfordon som lantbruks- och skogsmaskiner. Du kan ansöka om ett speciellt Newman Oil AB kort - ring idag!

Vi säljer

• Eldningsolja

• Diesel

• Smörjolja

• Petroliumprodukter

Newman Oil AB 

Joakim Nilsson 070-944 62 11 

Telefon 0479-178 52

E-post newmanoil@telia.com

Postadress Holma 1495, 

283 91 OSBY

Mack Radiatorvägen 15, 

283 43 OSBY

Powered by