Diesel och olja för privat- och företagskunder

Läs mer om våra tjänster

Våra tjänster

Newman Oil AB säljer diesel och eldningsolja till privatpersoner och företagare i Osby med omnejd. Produkterna vi säljer används för uppvärmning av fastigheter och som fordonsbränsle. Newman Oil AB har en renodlad mack för dieselfordon som lantbruks- och skogsmaskiner. Du kan ansöka om ett speciellt Newman Oil AB kort - ring idag!

Vi säljer

• Eldningsolja

• Diesel

• Smörjolja

• Petroliumprodukter